Wednesday, October 15, 2008

ბბბ

აქ უნდა იყოს

დიდი პოსტი

ძააააალიან დიდი პოსტი

ძააააააალიან ძაააააალიან დიიიიდი პოსტი

მაგრამ

ნეტის

გაჭედვის გამო

აქ მხოლოდ ის წერია, 

რომ

აქ უნდა იყოს

დიდი პოსტი

ძააააალიან დიდი პოსტი

ძააააააალიან ძაააააალიან დიიიიდი პოსტი

კი არა და

იმედი ბოლოს კვდება

მაგრამ

რა მნიშვნელობა აქვს

მთავარია

რომ კვდება...............

No comments: